Privacy Verklaring

Privacyverklaring (contactformulier)

Verwerkingsverantwoordelijke
Mien Stek, vertegenwoordigd door Miranda Bosman, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wil ik u informeren waarom en onder welke voorwaarden ik bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe ik uw privacy bescherm en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens en doeleinden
Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Mien Stek verzamelt deze persoonsgegevens zodat ik contact met u kan opnemen.

Mien Stek verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. Ik verwerk uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Mien Stek kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kan ik geen contact met u opnemen.

Bewaartermijn
Mien Stek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u mij via het contactformulier verstrekt bewaar ik zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.

Derden
Mien Stek verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Mien Stek vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via mienstek@gmail.com. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die ik verwerk. Indien blijkt dat de gegevens die ik van u heb onjuist zijn, kunt u mij verzoeken om uw gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt de gegeven toestemming op ieder moment intrekken.

Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via mienstek@gmail.com. Of  schriftelijk. Het correspondentieadres is:

Mien Stek Tuinontwerp en Onderhoud

t.a.v. Miranda Bosman

W.F. Hildebrandstraat 5

9798PH Garmerwolde


Mien Stek past haar verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op de website te vinden.